Training

Coaching Supervisie Intervisie Training

Mediation Mindfulness Ervaringsonderzoek Loopbaanbegeleiding

 

Training

Rosenberg Coaching kan uw team trainen met de doelen die u voor ogen heeft. U kunt kiezen voor een korte workshop gespreksvoering rond thema’s waar bijvoorbeeld uw teamleiders behoefte aan hebben. U kunt hierbij denken aan verkorten van arbeidsverzuim, beoordelingscyclus, gebruik maken van feedback.

Wat betreft leiderschapsontwikkeling kunnen we u een op maat gemaakte training aanbieden waarin uw doelen centraal staan. U kunt hieraan denken wanneer uw organisatie een nieuwe weg inslaat hetgeen gevolgen heeft voor de stijl van leidinggeven.

 

Rosenberg Coaching traint ook uw bedrijfsopvang team. Een bedrijfsopvang team bestaat uit medewerkers van de werkvloer. Zij worden opgeleid om hun collega’s na een schokkende of traumatische gebeurtenis in een eerste gesprek bij te staan. Deze van nature toegankelijke medewerkers zijn veelal in de organisatie bekend als degene met een “luisterend oor”. De training zorgt ervoor dat deze medewerkers hun talenten op dit gebied aanscherpen en dat zij kennis opdoen om de medewerker (bijvoorbeeld slachtoffer van een geweldsincident, of getuige van een ernstig ongeluk) rond verwerking in beweging te krijgen, of om adequaat door te verwijzen naar bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk.

Wat betreft het opbouwen van een bedrijfsopvang team gaat aan training de fase van werving en selectie vooraf. Qua teamonderhoud kunt u denken aan intervisie. Rosenberg Coaching kan u begeleiden bij elke stap in het proces.

 

Op alle diensten van Rosenberg Coaching Rotterdam zijn Algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier

Copyright © All Rights Reserved