Supervisie & Intervisie

Coaching Supervisie Intervisie Loopbaanbegeleiding

 

Supervisie & Intervisie

In supervisie onderzoeken we ervaringen, veelal gerelateerd aan werk, met een open eind. Er gebeurde iets in de omgang met een of meerdere anderen en dat leidde ertoe dat je er een gevoel aan overhield dat vragen oproept, bijvoorbeeld: “Waarom deed ik dat?” of “Hoe ga ik hier de volgende keer nu beter mee om?”

Degene in supervisie, de supervisant, onderzoekt met begeleiding van de supervisor wat er bij hem of haar aan de hand was. Rosenberg Coaching is hierbij sterk gefocust op reflectie, zodat je dicht bij jezelf blijft en kunt nagaan wat de ervaring met je deed en nog steeds met je doet. De doelstelling is niet alleen de verschillende ervaringen te onderzoeken, maar ook om een leerproces op gang te brengen waardoor de supervisant na de begeleidingsperiode zelfstandig verder kan. We onderzoeken daarom ook hoe iemand leert en laten haar of hem de mate van effectiviteit hiervan onderzoeken. De supervisant leert hierdoor te leren.

Supervisie is een begeleidingsvorm gedurende een langere periode van in principe 10 tot 14 bijeenkomsten. Dit kan individueel of in een groep van maximaal vier personen. Bij groepssupervisie heeft het de voorkeur om dit met collega’s te doen, dan wel dezelfde beroepsgenoten.

Supervisie is een uitstekende begeleidingsvorm voor medewerkers uit de zorg en HR en voor (hoger) management. Verbetering van persoonlijke effectiviteit is het eindresultaat.

 

Begeleide intervisie

 

In intervisie staat de kracht van de groep centraal. Degenen die met elkaar in intervisie gaan zijn in de meeste gevallen medewerkers of leidinggevenden van hetzelfde niveau, uit dezelfde werkomgeving. De groep bestaat uit maximaal zes tot acht personen.

De doelstelling van intervisie is om werkproblemen bespreekbaar te maken aan de hand van een gespreksmodel rond themagecentreerde interactie. Hierin wordt met de beantwoording van de vraag een balans gevonden tussen de belangen van het individu, de groep en de taak, waarbij sterk rekening gehouden wordt met de leefwereld van de intervisiegroep.

 

Begeleide intervisie kan ingezet worden om gedurende een bepaalde periode professionals samen casuïstiek te laten bespreken met als doel het team naar een hoger werkniveau te tillen. Na het afgesproken aantal bijeenkomsten houdt intervisie op.

Begeleide intervisie kan ook als doel hebben om na verloop van tijd onbegeleid verder te gaan. De doelstelling wordt dan, om naast bespreking van de werkthema’s, ook om een of meerderde groepsleden te leren de rol van intervisiebegeleider op zich te nemen. Na de begeleidingsperiode, zetten zij zelf intervisie voort, waarmee deze werkvorm wordt geïntegreerd in de organisatie.

 

Intervisie wordt periodiek gepland, meestal eens per 6 tot 8 weken. De tijdsinvestering hangt af van de groepsgrote en is gemiddeld 2 uur per bijeenkomst.

 

 

Copyright © All Rights Reserved