Intervisie

Coaching Supervisie Intervisie Training

Mediation Mindfulness Ervaringsonderzoek Loopbaanbegeleiding

 

Intervisie

Begeleide intervisie

 

In intervisie staat de kracht van de groep centraal. Degenen die met elkaar in intervisie gaan zijn in de meeste gevallen medewerkers of leidinggevenden van hetzelfde niveau, uit dezelfde werkomgeving. De groep bestaat uit maximaal zes tot acht personen.

De doelstelling van intervisie is om werkproblemen bespreekbaar te maken aan de hand van een gespreksmodel rond themagecentreerde interactie. Hierin wordt met de beantwoording van de vraag een balans gevonden tussen de belangen van het individu, de groep en de taak, waarbij sterk rekening gehouden wordt met de leefwereld van de intervisiegroep.

 

Begeleide intervisie kan ingezet worden om gedurende een bepaalde periode professionals samen casuïstiek te laten bespreken met als doel het team naar een hoger werkniveau te tillen. Na het afgesproken aantal bijeenkomsten houdt intervisie op.

Begeleide intervisie kan ook als doel hebben om na verloop van tijd onbegeleid verder te gaan. De doelstelling wordt dan, om naast bespreking van de werkthema’s, ook om een of meerderde groepsleden te leren de rol van intervisiebegeleider op zich te nemen. Na de begeleidingsperiode, zetten zij zelf intervisie voort, waarmee deze werkvorm wordt geïntegreerd in de organisatie.

 

Intervisie wordt periodiek gepland, meestal eens per 6 tot 8 weken. De tijdsinvestering hangt af van de groepsgrote en is gemiddeld 2 uur per bijeenkomst.

 

Op alle diensten van Rosenberg Coaching Rotterdam zijn Algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier

 

Copyright © All Rights Reserved